Technificent, de helpende hand van de TU/e

Wie de actualiteiten volgt krijgt al gauw de indruk dat het niet zo best gesteld is op de technische arbeidsmarkt. Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Het UWV geeft aan dat de komende jaren de behoefte aan vakmensen in de techniek onverminderd blijft. Medio 2018 stonden er in de regio Zuid Oost Brabant ruim 3.000 technische vacatures1 voor hoger opgeleiden open. Door het groeiend tekort aan techneuten wordt de concurrentie tussen bedrijven voor het aantrekken van afgestudeerde techneuten alleen maar heviger. Het zogenaamde war for talent. Dat geldt zeker voor de door techniek gedreven Brainport regio, waar de TU/e sinds 2018 door gebrek aan overheidsmiddelen noodgedwongen een numerus fixcus handhaaft. Tegelijkertijd wordt studeren voor de student steeds duurder o.a. door studieleningen en hogere rentes. Tijd voor actie dus.

Wat doet Technificent?

Technificent is een onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven en heeft als doel bedrijven en studenten al voor hun afstuderen aan elkaar te verbinden. Dit doen ze o.a. door het faciliteren van bijbanen, met ruim 10.000 studenten2 binnen handbereik biedt dit volop kansen voor studenten en bedrijven in de Brainport Regio. Door de bijbanen hebben
studenten de mogelijkheid om al tijdens hun studie relevante werkervaring op te doen en tegelijkertijd geld te verdienen. Bedrijven kunnen de studenten van de TU/e op verschillende manieren inzetten binnen hun organisatie:

Technische opdracht

Bedrijven kunnen een technische opdracht neerleggen bij de studenten. Technificent heeft een brede klanten doelgroep. Dit betekent dat het ook voor niet technische organisaties mogelijk is om een opdracht bij Technificent neer te leggen. Zo lang de opdracht maar technisch van aard is. Zo kan bijvoorbeeld ook een marketing bureau bij hen aankloppen als
zij hun processen willen analyseren of een nieuwe website willen ontwikkelen.

Multidisciplinaire teams

Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om een multidisciplinaire team in te zetten voor grotere of complexere projecten. Bedrijven worden dan in staat gesteld om zelf een team samen te stellen op basis van de disciplines, die zij nodig hebben. 

Fulltime posities

Een andere mogelijkheid is om meerdere studenten in te zetten die gezamenlijk een fulltime functie bekleden. Soms staat een functie dusdanig lang vacant dat het problemen kan opleveren voor de bedrijfscontinuïteit. Of kiezen bedrijven er bewust voor om een functie niet permanent in te vullen. De studenten van Technificent kunnen dan de nodige flexibiliteit bieden.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jonathan Conep


Wil je een evenement organiseren en van onze kanalen gebruik maken? Laat het ons weten!

Vanzelf deze berichten ontvangen?

Meld je aan en je zult als eerste weten bijvoorbeeld welke evenementen er georganiseerd worden. Ons magazine verschijnt 10x per jaar in je mailbox. Heb je een leuk artikel wat je in onze nieuwsbrief zou willen plaatsen? Vraag hier meer informatie.

Ja, ik laat me graag door Seats2meet inspireren

* indicates required