symposium Seats2meet Strijp-S

17 mei Symposium Zorg voor de kwetsbare oudere

Symposium

In de huidige (vervolg)opleidingen en bijscholingen voor professionals in de zorg en de hulpverlening is er onvoldoende aandacht voor de kwetsbare oudere. Dat moet snel veranderen om beter te kunnen anticiperen op zorgbehoeften van deze steeds groter wordende bevolkingsgroep.
Daarom start EDU-line medio 2018 een multidisciplinaire bijscholing voor zorgverleners uit zowel de 1e- als de 2e-lijns gezondheidszorg.

Een symposium op 17 mei 2018 rondom dit thema vormt de opmaat voor deze bijscholing.

Het doel is om de praktische kennis te vergroten over de kwetsbare oudere, en over de uitdagingen waarmee zorgverleners – binnen de muren van zorginstellingen en daar overheen – te maken krijgen in uiteenlopende situaties.

Beoogd resultaat:

het thema ouderenzorg in z’n algemeenheid beter verankeren in de dagelijkse zorgpraktijk, en tevens een brug slaan tussen opleidingen en de praktijk.
In bijeenkomsten die los of in combinatie kunnen worden gevolgd, worden op aansprekende wijze specifieke onderwerpen behandeld als:
• Kwetsbaarheid
• Verwardheid
• Functionele achteruitgang
• Polyfarmacie
• Ouderenmishandeling
• Complexe besluitvorming

Deze onderwerpen komen samen in casuïstiekbesprekingen met zeer herkenbare casus die multidisciplinair en met zorgverleners uit de verschillende werkvelden (1e en 2e-lijn) worden gevoerd.
Expert-talks en bruikbare tools voor de praktijk vormen onderdeel van de bijeenkomsten.

Via een forum kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen en met elkaar in discussie gaan.

Programma

1. Opening
Dr. Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen.Robbert Gobbens Seats2meet Strijp-S
Robbert Gobbens is gepromoveerd op het onderwerp ‘Frailty’ en ontwikkelde onder meer de Tilburg Frailty Indicator, een instrument waarmee kwetsbare ouderen kunnen worden opgespoord. Tijdens zijn lezing zal stil gestaan worden bij onderwerpen als gezondheid, welzijn, kwetsbaarheid.

2. Workshops
Dr. Fabienne Magdelijns, Internist oudergeneeskunde MUMC en Frank Amory MBA, sr. Beleidsadviseur ZIO (Zorg In Ontwikkeling) begeleiden als expert op het gebied van de kwetsbare oudere en de daarmee samenhangende ketenprocessen, de workshops.
De workshops gaan uit van een casus welke enerzijds vanuit de beroepsinhoud van de verschillende professionals beschouwd wordt en anderzijds vanuit het zorgproces tussen deze professionals.

3. ‘Take-home-messages’
Het laatste deel van het symposium zullen bevindingen met elkaar gedeeld en samengevat worden, en als ‘take-home-messages’ worden meegegeven.
Het complete programma vind je hier

Laat je inspireren door de vele ideeën, visies en mogelijkheden en plaats (keten)zorg voor onze kwetsbare oudere hoog op de agenda.

Accreditatie zal worden aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V, KNMG-ABAN.
Schrijf je direct in, klik hier.
Deelnamekosten: € 95,00 per persoon.

Routebeschrijving en parkeermogelijkheden: klik hier.

Tijdens dit symposium zijn meerdere standhouders aanwezig die producten dan wel diensten aanbieden en onder de aandacht willen brengen bij de doelgroep van dit symposium.
Wil je ook een stand gebruiken? Lees verder “Informatie voor sponsoren

Edu-line en Seats2meet Eindhoven Strijp-S hopen je te mogen begroeten op dit aansprekende symposium!